Altena - Voor de hierna genoemde evenementen gelden de volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij vermelde dagen en tijdstippen:

In verband met de voetbalweek te Altena de volgende verkeersmaatregel te treffen op de volgende data en tijdstippen of zoveel langer of korter als nodig is: van 19 tot en met 21 juni 2018 van 17.00 tot 24.00 uur en op 22 juni 2018 van 17.00 tot 23 juni 02.00 uur: het plaatsen van borden E02, RVV 1990 (verbod stil te staan en parkeerverbod)
• Vaartweg te Altena, ter hoogte van de ingang van het sportveld.