Norg - In verband met het vervangen van het rode asfalt op de kruispunten aan de Brink, Oosteind en Donderseweg te Norg zal verkeershinder in het centrum van Norg optreden. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd op 22, 23 en 24 mei 2018:

Fase 1 wordt uitgevoerd op dinsdag 22 mei 2018. Het betreft de locatie Donderseweg ter hoogte van de bebouwde kom van Norg en de kruising Donderseweg met de Drostenlaan. Voor deze fase wordt het verkeer van en naar Donderen omgeleid via Langelo;
Fase 2 en 3 worden uitgevoerd op woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018. Hier betreft het de kruispunten in het Oosteind en de Brink. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Drostenlaan, Eerstelaan en de Pompstraat.
De winkels zijn bereikbaar via de verwijsborden.