Te zien in Roden en uitgezonden door RTV Drenthe: een FILM OVER
HINDERICUS SCHEEPSTRA, SCHEPPER VAN OT EN SIEN

Het Scheepstra Kabinet heeft het verrassende initiatief genomen om een
film te laten maken over oud-Rodenaar Hindericus Scheepstra (1859-
1913).

Scheepstra was leraar in Groningen, onderwijsvernieuwer en schrijver
van tal van schoolboeken, waaronder Ot en Sien. Hij werkte nauw
samen met de pedagoog Jan Ligthart (1859-1916). Door een gelukkig
samenspel van drie begaafde mannen, Jan Ligthart, Hindericus
Scheepstra en de illustrator Cornelis Jetses (1873-1955), zijn er
verrassende uitgaven tot stand gekomen die tientallen jaren grote
invloed hebben gehad op het Nederlandse onderwijs. Het grote succes
van al deze uitgaven had alles te maken met de frisse ideeën die eraan
ten grondslag lagen, de boeiende teksten, maar zeker ook aan de fraaie
illustraties van Jetses.

Hele generaties schoolkinderen hebben leren lezen aan de hand van het
leesplankje aap...noot...mies... en tal van leesseries, waaronder het
sublieme Ot en Sien. De meeste boekjes zijn geschreven door
Hindericus Scheepstra die een opmerkelijk talent had om voor kinderen
te schrijven. Hij overleed in 1913 vrij plotseling in zijn woonplaats
Groningen na een hartstilstand. Hij werd maar 54 jaar.

Scheepstra Kabinet
Om Scheepstra meer bekendheid te geven is er in mei 2012 in Roden een
Scheepstra Kabinet geopend dat door vrijwilligers wordt gerund. Als
aanvulling op deze blijvende expositie is nu een film tot stand daarop
gebracht waarin over het leven en werk van Scheepstra wordt verteld.
De film is gemaakt door Wobbe Gorter uit Zevenhuizen die als
filmmaker zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Het script is van
journalist-auteur Jan A. Niemeijer uit Groningen die in de film zelf aan
het woord komt. Hij is de biograaf van Cornelis Jetses en ook de schrijver van het levensverhaal van H. Scheepstra in het boek Kijk, Ot en Sien - een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur. De verbindende tekst wordt gesproken door Peter Vegter.

De film over Scheepstra is tijdens de openingstijden (vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13:30 uur tot en met 16:30 uur) te zien in het Scheepstra Kabinet in Roden, samen met een speciale tentoonstelling over zijn werk en zijn leven. Op 20 mei, op eerste pinksterdag, is het kabinet gesloten maar zal de film 3 maal worden uitgezonden door RTV Drenthe op om 10:30, 13:30 en 16:30 uur.

Contactgegevens
Alie Folkerts - Kalfsbeek, voorzitter Scheepstra Kabinet,
0594 – 51 21 93 // 06 – 46 79 14 10
alie.folkerts@planet.nl
Wobbe Gorter, filmmaker
0594 - 63 18 50 // 06 – 27 03 60 61
wtgorter@planet.nl
           
Jan A. Niemeijer, scriptschrijver, journalist en auteur
050 - 52 765 89
jan.a.niemeijer@home.nl