Donderdagavond 17 mei 2018 om 20.00 uur zingt Gemengd Koor Woudklank in de muziekkoepel op de Albertsbaan. Het koor houdt dan de jaarlijkse open koorrepetitie, die normaal gesproken op de donderdagavond (de repetitieavond) in de RK kerk aan de Nieuweweg te Roden is. Nu er zo’n prachtige muziekkoepel in ons dorp aanwezig is, ziet Woudklank haar kans schoon om op deze mooie plek van zich te laten horen.

Het winkelend publiek wordt van harte uitgenodigd te komen luisteren. Na afloop kan iedereen, die dat leuk vindt, met het koor meegaan naar de kerk om koffie te drinken en het tweede deel van de repetitie mee te maken èn mee te zingen. Bij slecht weer is het publiek van harte welkom in de RK kerk.

De Woudklankers gaan er van uit, dat er veel belangstelling zal zijn voor deze openbare repetitie en dat de Albertsbaan op 17 mei helemaal vol komt te staan met nieuwsgierige luisteraars.

Foto archief DitisRoden© van de muziekkoepel op de Albertsbaan.