Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Zo is er een culturele denktank ontstaan. Vanuit deze denktank (*) is de behoefte gerezen te overleggen met het culturele veld. Het culturele veld in de meest brede zin van het woord.

De nieuwe gemeente Westerkwartier gaat na de herindeling aan de slag met haar
cultuurbeleid. De denktank wil de nieuwe gemeente Westerkwartier graag voorzien van
informatie om deze visie ook hun visie te laten zijn. Maar dit kan de denktank niet alleen.

Gelukkig hebben de gemeentes tal van kunstbeoefenaars. Zowel op amateur- als op
professioneel terrein zijn er heel veel mensen bezig met kunst en cultuur. Enkelen met een subsidie van rijk, provincie of gemeente, anderen met alleen inkomsten vanuit contributie en/of sponsoren. Sommige activiteiten zijn incidenteel, sommige jaarlijks, maar over het algemeen is er sprake van regelmatig terugkerende wekelijkse of dagelijkse activiteiten.

Om een goede visie te kunnen geven is het belangrijk om het hele veld mee te laten praten over de kunst en cultuur. Welke wensen en/of uitdagingen liggen er voor de
nieuwe gemeente? Hierover willen we graag met inwoners van gedachten wisselen op
donderdag 19 april.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst. Alle inwoners, korpsen of
toneelverenigingen, atelier kunstenaars, musea, erfgoedpartners, muzikanten of
verhalenvertellers, iedereen is welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Cultureel Centrum in Zuidhorn (Jellemaweg
3, Zuidhorn) en begint om 19.30 uur. Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u wel van de
ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden, geef dit door via amateurkunst@bijvrijdag.nl Aanmelden kan via amateurkunst@bijvrijdag.nl

Save the date
Op vrijdag 25 mei wordt 's avonds om 19.30 uur een handzame notitie overhandigd aan de politiek (het cultuurvisie document wordt later opgesteld). Deze feestelijke bijeenkomst is in het Barontheater te Opende. Nadere informatie over de avond volgt, maar zet de datum alvast in de agenda!