Roden - Op 21 september 2017 heeft Villeroy & Boch van de gemeente een bijdrage ontvangen voor de plaatsing van meerdere fietsenstallingen met aansluitpunten voor e-bikes. Hieraan was de voorwaarde verbonden, dat de bijdrage binnen 6 maanden na toekenning diende te worden besteed.

Op dit moment is Villeroy & Boch bezig om het volledige pand rookvrij te maken. Bedoeling is om dit per 1 januari 2019 te hebben gerealiseerd.
Omdat de huidige fietsenstallingen tevens als 'rookhok' worden gebruikt, zou een vervanging van de fietsenstallingen binnen de voorgeschreven termijn er toe leiden, dat er voor de periode tot 1 januari 2019 tijdelijk nieuwe rookvoorzieningen dienen te worden getroffen. Villeroy & Boch heeft de gemeente daarom per bijgevoegde mail van 7 februari 2018 verzocht om het verlenen uitstel van de genoemde termijn tot 31 december 2018.

Keuzes/oplossingen
Op grond van het bovenstaande wordt de college gevraagd om in te stemmen met het verzoek van Villeroy & Boch en het bedrijf uitstel te verlenen tot 31 december 2018.