LEEK - Vanaf 1 mei kunnen woningeigenaren in de gemeente Leek gebruik maken van een subsidie voor het isoleren van de woning en het installeren van warmtepompen, zonneboilers en HRe ketels.

De gemeenteraad van Leek heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld en een bedrag van in totaal €100.000,- beschikbaar gesteld voor deze subsidie. Met de subsidie verwacht de gemeente sneller energie te besparen. Wethouder Morssink: “Met deze subsidie wil de gemeente Leek haar inwoners een steuntje in de rug geven om energiebesparende maatregelen in de woning te nemen. De beste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt.”

Hoeveel subsidie
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal maatregelen dat de woningeigenaar treft. Bij één maatregel ontvangt de woningeigenaar 20% subsidie, met een maximum van € 500,-. Neemt een woningeigenaar twee maatregelen, dan ontvangt hij 22,5% subsidie tot maximaal € 750,-. Bij het nemen van drie of meer maatregelen wordt de subsidie 25% tot maximaal € 1000,-.

Aanvragen subsidie
De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Leek op www.leek.nl/subsidieenergiebesparing. Bij de aanvraag moet een offerte voor de te treffen maatregelen worden gevoegd. De aanvrager ontvangt van de gemeente een toekenning van de subsidie, waarna de maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De subsidie wordt uitgekeerd na het indienen van een declaratieformulier.

Let op, wanneer de woningeigenaar de maatregelen al voor het aanvragen heeft uitgevoerd, keert de gemeente geen subsidie uit.

WESTERKWARTIER - De colleges van de vier Westerkwartier gemeenten hebben onlangs ingestemd met een vooruitstrevend Jaarplan Duurzaamheid.
Het jaarplan is een belangrijke, volgende stap in de vergroening van het Westerkwartier en de nauwe samenwerking tussen onze vier gemeenten. Er ligt een stevig investeringsbudget van 1 miljoen euro. Hans Morssink licht toe: “Dat is overigens exclusief de verbetering van onze gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en het gemeentelijke wagenpark.”
Waar wordt dit geld onder meer aan besteed?
• ondersteuning van uiteenlopende duurzame initiatieven;
• het stimuleren van laadfaciliteiten elektrisch rijden;
• pilots met duurzame dorpshuizen;
• toezicht bij energiegrootverbruikers;
• verduurzamen van enkele zwembaden;
• de ruimtelijke ontwikkeling van zonneweides en aanvullende visie.

Van het aardgas af
Vooruitlopend op toekomstig kabinetsbeleid wordt nieuwbouw aardgasvrij. Toekomstige bewoners krijgen voorlichting over de alternatieven. Voor bestaande woningen verstrekken de vier gemeenten in 2018 een aantrekkelijke subsidie voor isolatie en warmtebronnen. Morssink vult aan: “Met onze woningcorporaties hebben we in 2018 nóg ambitieuzere afspraken, waarbij bestaande huurwoningen in één keer naar nul energieverbruik gaan. ”
Continu proces
Hans Morssink en zijn collega-bestuurders zien duurzame ontwikkeling als een continu proces. Voor de nieuwe gemeente liggen straks grote opgaven te wachten. Voor inwoners en bedrijven wordt het dadelijk een flinke klus om volledig afscheid te nemen van aardgas. Wethouder Morssink: “Voorlopig kampen we als organisaties met een groeiende CO2-uitstoot door het toenemend aantal autokilometers van ritjes tussen onze werklocaties. Afgelopen maand zijn daarom vier elektrische dienstauto’s in gebruik genomen.”