A7 - Een veel gehoorde klacht van bestuurders op snelwegen is dat het verkeer in de spits wordt opgehouden door inhalend vrachtverkeer. Dit veroorzaakt remmingen en kan tot files en/of aanrijdingen leiden.

Daarom heeft de politie dinsdag gecontroleerd op de naleving van het inhaalverbod in de spits op de A7 tussen Heerenveen en Groningen.
Hierbij werden 14 chauffeurs van vrachtwagens bekeurd voor overtreding van dit inhaalverbod. Daarnaast werd er ook nog proces-verbaal opgemaakt voor een aantal andere feiten:
- rijden zonder rijbewijs BE
- losliggende lading 2x
- vasthouden mobiele telefoon 6x
- snelheid
- onnodig links rijden
- kentekenplaat niet zichtbaar.