Roden - De bus (Qbuzz lijn 4) rijdt al een tijd de nieuwe aangepaste route via de Hofstedenlaan en Kastelenlaan.

Hiervoor zijn diverse haltes aangepast en vernieuwd. Omdat enkele resterende haltes nu geen dienst meer doen worden ze verwijderd of aangepast.

De haltes ‘Dorth’ en ‘Havezathenlaan’ (noord en zuid) worden verwijderd. De betonstrook en de bestrating worden hier verwijderd en de berm wordt hersteld.

De haltes ‘Doornakker’ en ‘Vijfde Verloting’ (west) worden aangepast, wat betekent dat de bestrating wordt opgenomen en de berm gedeeltelijk hersteld. De bus heeft hier nog wel de mogelijkheid om de halte aan te doen. Op onderstaand kaartje is te zien om welke haltes het gaat: