Roden - Dit voorjaar staat de Leeksterweg op de planning voor onderhoudswerkzaamheden.

Daarom organiseert de gemeente op donderdag 29 maart 2018 van 18.00 tot 19.30 uur in de hal van het oude gemeentehuis een inloopbijeenkomst.

Wat gaat er gebeuren?
Op het gedeelte tussen de Meidoornlaan en de Heerestraat wordt de riolering en de
gasleiding vervangen. Tussen de Larixlaan en de Meidoornlaan wordt de bovenlaag van
het asfalt vernieuwd. Deze werkzaamheden grijpt de gemeente aan om tegelijkertijd
nog een aantal maatregelen door te voeren. Het gaat dan om het realiseren van
bredere fietsstroken, het herinrichten van de parkeerplaatsen en het optimaliseren van het kruispunt van de Larixlaan met de Boskamp.

Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk de plannen bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente.