Roderwolde - “Ook in het dorpshuis van Roderwolde gingen vrijwilligers aan de slag op de landelijke NL DOET dag.

De zaterdagmorgen stond in het teken van kantine extra schoonmaken, bergingen opruimen, ramen wassen aan de buitenzijde en de tuin rondom het gebouw schoffelen, snoeien en voorjaar klaarmaken. Een waslijst aan klussen waarbij bestuursleden gelukkig wat extra hulptroepen kregen.

Ook uit onverwachte hoek, namelijk een aantal Christen Unie (CU) leden, die dit jaar in Roderwolde kwamen helpen. In de middag ging met weer campagne voeren.

Dank aan alle helpende handen! Het ziet er weer netjes en opgeruimd uit in het dorpshuis.”