RODEN - Verschillende groepen van daltonschool “Het Valkhof” aan de Schonauwen in het dorp van Ot en Sien hadden donderdagmorgen een bijzonder, maar leerzaam, lesuur op het rooster staan.

Elk jaar organiseert “Het HUUS VAN DE TAOL”, gevestigd in Beilen, die het Drentse dialect willen promoten met allerlei activiteiten. Zo ook “veurlezen aan de jonges en wichter van de basisschooul”. De gemeente Noordenveld werk hier maar wat graag aan mee.

De veurlezers van verhalen en gedichten, van onder andere van Peter van der Velde, op
“Het Valkhof” waren: Jans Geerts, Roelie Klompe, Tea Nijnuis en Roel Lubbers.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 luisterden zeer aandachtig en sommige daarvan
weten nu ook wat “brummellimenaodeflessie” betekent…..

Aan het eind van het veurlezen werd aan de leerlingen het tiedschrift “Wiesneus” uitgereikt, met daorin liedties, een recept, een zuukplaot, strips en nog veul meer….. En dat allemaol in het Drents. Overigens, aj alles hiel goed weet, dan bi’j een w i e s n e u s .

Ook aan burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld gaat meertmaond-dialektmaond niet zo maar voorbij. Ook zij zullen deze maand nog enkele scholen bezoeken om veur te lezen in het Drents!

Tekst/Foto's Roel Lubbers©