RODEN - De provincie Drenthe en gemeente Noordenveld willen een ongebruikelijke vastgoed aankoop doen: een nieuw pand voor de uit z'n jasje groeiende Health Hub Roden.

Kosten: drie miljoen euro voor aankoop en verbouwing. Gedeputeerde Staten wil 2,4 miljoen bijdragen, B&W van Noordenveld 6 ton. Provinciale Staten vinden hulp voor de Health Hub sympathiek, maar vooral de oppositie vraagt zich af of de provincie wel voor vastgoedbeheerder moet gaan spelen.

Dit is de beste oplossing
Gedeputeerde Henk Brink: "De Health Hub huurt nu 1.500 m2 bij VDL Wientjes. Die ruimte is te klein geworden vanwege het succes van de Health Hub. Bedrijfjes en kennisinstellingen die aan willen haken staan op een wachtlijst en de vrees is dat ze elders naartoe gaan." Uit een snel onderzoek blijkt dat aankoop en verbouw van het Resato pand de beste en snelste oplossing is." Dat pand is 3.700 meter en geeft ruimte voor nieuwe deelnemers, laboratoria, bedrijfs,- en onderwijslocaties.

Het samenwerkingsverband De ​Health Hub kan niet zelf bij een bank aankloppen voor een hypotheek om het pand te kopen. Daarom willen beide overheden er drie miljoen in steken. Maar daarmee worden de provincie en de gemeente Noordenveld wel indirect projectontwikkelaar en huisbaas.

Wat is de Health Hub en waarom is die belangrijk?
Wie weet het nog: medische onderneming Cordis in Roden vertrok in 2008. Duizend mensen met specialistische kennis stonden op straat. Om de werkgelegenheid en bedrijvigheid rond medische technologie in Roden te behouden en te stimuleren kwamen er startups van nieuwe medische bedrijven. Ook om de meer dan twee honderd toeleveranciers van Cordis niet te laten omvallen. Uiteindelijk stond de Health Hub Roden: een broedplaats voor nieuwe medische ontwikkelingen die driehonderd nieuwe banen opleverde en waar twintig bedrijfjes en zeventig noordelijke organisaties zoals scholen aan deelnemen. Alle gebruikers huren de ruimtes.

Moeten wij vastgoedondernemer zijn?
PvdA, GroenLinks, SP, 50 Plus en D66 zijn kritisch. De PPV vindt dat Health Hub-deelnemers Hanzehoogeschool en Noorderpoort College het pand maar moeten kopen. Zelfs collega-partij CDA vraagt zich af waarom er gekozen is voor de provincie als vastgoed-eigenaar. Grote vraag is: wat zijn de risico's?

Zijn er risico's?
Gedeputeerde Henk Brink is er helder over. "Als we dit gaan doen lopen we risico. Bijvoorbeeld als mensen of bedrijven de huur opzeggen." De Hanzehogeschool en het Noorderpoortcollege hebben beide toegezegd om in ieder geval vijf jaar te huren en te investeren in de Health Hub en beide hebben de intentie om in het vijfde jaar afspraken te maken over nog eens vijf jaar, zo blijkt uit het statenstuk.

Risico van ongeoorloofde staatssteun is er niet volgens Brink. Na aankoop verhuren de overheden het pand aan stichting die de verhuur huur en exploitatie van de Health Hub uitvoert.

Provinciale Staten sprak vanmiddag overigens maar kort over het plan. De statenleden kregen grote delen van het honderdvijftig pagina's tellende voorstel gisteren pas en konden zich niet voorbereiden. Provinciale Staten praat er op 28 maart verder over. De gemeenteraad van Noordenveld praat op 14 maart over het plan. Tekst/bron RTV Drenthe