Roden - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordenveld maakt 19-2-2018 bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

• Albertsbaan 11 te Roden, voor het oprichten van een horeca inrichting. Dit pand staat naast Hoksie Snoep & Gein.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.