Noordenveld - Op woensdag 21 maart 2018 kiezen we voor vier jaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is de gemeentelijke volksvertegenwoordiging die bepaalt wat er de komende jaren in onze gemeente gaat gebeuren. Dat doet de raad samen met u, met het College van Burgemeester en Wethouders en met de ambtelijke organisatie van Noordenveld.

In Nederland is de bevolking de baas. De wil van de bevolking is doorslaggevend bij de beslissingen die moeten worden genomen om het land, de provincie en onze gemeente te besturen. Daarom zijn er regelmatig verkiezingen zodat de inwoners van Nederland kunnen stemmen op de personen aan wie zij deze beslissingsmacht willen toevertrouwen. Deze personen worden door politieke partijen geselecteerd en op een lijst geplaatst. Tijdens de verkiezingen kan iedere kiesgerechtigde Nederlander stemmen op zijn of haar favoriete volksvertegenwoordiger.

Stemmen: hoe gaat dat?
Als u mag stemmen krijgt u tussen 26 februari en 4 maart 2018 een stempas per post voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Op deze stempas staan belangrijke aanwijzingen waar u kunt stemmen, hoe u zich moet legitimeren enzovoort. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door.
U kunt dicht bij huis stemmen zoals op de stempas staat omschreven, maar ook in andere stembureaus in Noordenveld kunt u stemmen.

Stemmen gemeenteraad
De stembureaus openen om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur precies. De adressen van alle stembureaus in Noordenveld vindt u op de achterkant van het huis aan huis biljet waar op ook de kandidaten zijn vermeld, die de gemeente tussen 5 en 10 maart 2018 naar uw huisadres stuurt. Stemmen doet u door op het stembiljet het witte hokje voor de naam van uw kandidaat met rood potlood in te kleuren en vervolgens het biljet in de stembus te stoppen.

Politieke partijen in Noordenveld
Onze gemeenteraad telt 23 volksvertegenwoordigers. Deze zijn afkomstig van acht politieke partijen, te weten: Gemeentebelangen, Lijst Groen Noordenveld, PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Partijprogramma's en kandidatenlijsten
Deze acht partijen doen op 21 maart 2018 allemaal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noordenveld. Daarvoor zijn kandidatenlijsten opgesteld, met namen van de personen die zij voordragen als kandidaat voor een zetel in de gemeenteraad. Enkele weken vóór de verkiezingen krijgt u de lijst met alle kandidaten van alle politieke partijen in uw brievenbus.
Deze lijsten en de programma's staan ook op de websites van de verschillende politieke partijen in Noordenveld. In die programma's hebben de partijen opgeschreven wat zij vinden dat er de komende vier jaar moet gebeuren in Noordenveld.

Stemmen raadgevend referendum
Behalve de verkiezingen voor de gemeenteraad vindt op woensdag 21 maart 2018 ook het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door te stemmen kunt u uw mening over deze wet geven. Voor het raadgevend referendum krijgt u een ander stembiljet: vul het vakje in dat bij uw keuze hoort (vóór of tegen de wet) of vul niets in als u blanco wilt stemmen.

Benodigdheden om te kunnen stemmen
Als u gaat stemmen, neem dan het volgende mee: verkiezingen

De (twee) stempas(sen)
Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u deze kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur bij de balie van het team Burgerzaken. Bij de aanvraag voor een vervangende stempas moet u zich legitimeren.

Een paspoort, een rijbewijs of een identiteitskaart
De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij 'geldig tot' moet 22 maart 2013 of een latere datum staan).

Uitslagenavond in het gemeentehuis
Uiteraard bent u benieuwd of de kandidaat van uw keuze een zetel in de volksvertegenwoordiging heeft bemachtigd. Om de inwoners van Noordenveld hierover te informeren, organiseert de gemeente op 21 maart 2018 vanaf 21.30 uur een uitslagenavond. Tijdens die avond komen de uitslagen van alle stembureaus binnen op het gemeentehuis. Het is mogelijk om die avond de voorlopige uitslag van de verkiezingen te horen, kandidaten te feliciteren en te genieten van gezelligheid, muziek en een drankje.

Meer informatie
Meer informatie over het stemmen kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl. Voor informatie over het raadgevend referendum kijk op www.referendum-commissie.nl.