Roden - Stel je hebt een centrum. Die moet op de schop... Je stelt een zekere Bert Jan Bodewes aan. Die stelt uiteindelijk een centrumvisie op. In de sjieke vorm van een glossy magazine. De raad is gematigd positief. Neemt het voor kennisgeving aan. Daarna gaat het... zoals dat tegenwoordig heet... De inspraak in. Op donderdagavond in het Wapen van Drenthe was er zo een.Zo'n inspraakavond. Om een Babylonische spraakverwarring te voorkomen was gekozen voor een zogenaamd "stakeholders'forum. Nee de vorig jaar geïntroduceerde Jip en Janneketaal dringt maar moeizaam door tot de burelen van de gemeente Noordenveld. Stakeholders doet wat denken aan het Noord-Drentse stokold... Nou zat de eigenlijke uitvinder van de Jip en Janneke taal, Ali Folkerts ook in het forum. Als stakeholder (=belanghebbende) van Het Scheepstrakabinet. Die is al wat ouder, maar zeker niet stokold en fris genoeg om een "bruisend hart" in het centrum te bepleiten. Om dat ze zeker niet de enige was, werd het toch nog een interessante avond...

Het forum werd voorgezeten... en kortgehouden door Evelien Bouma. Die deed dat strak en met allure. Het gaat bij haar altijd om de begrippen Bewegen en Verbinden. Ze was niet te beroerd om reputaties kort te houden. De als geïnteresseerde ook aanwezige Sjors van der Heide, in frisse en gezonde conditie werd door haar achteloos kortgehouden. Sjors wist er wel raad mee... Zijn belangeloze adviezen slingerde hij toch wel de zaal in... De andere 'Stakeholders' zaten in een kring rond de voorzitter Evelien met een microfoon voor de neus. Als de zaal ook het woord kreeg kwam communicatiedeskundige Hinke Vonk met een microfoon aanzetten. Verstaanbaarheid was zo geen probleem. Hoezeer ook de onderwerpen wonen, cultuur, recreatie, retail aan de orde kwamen... De verschillen waren miniem. Dat veranderde bij het onderwerp Verkeer(..) Wat te doen bij overlast van fout-, wild-, of dubbelparkeerders. Het befaamde P-woord. Dat verdeeld! Moeten we naar autoverkeers vrije, of -luwe Heerestraat en Wilhelminastraat. Of moeten we voor andere verkeersopties kiezen. Een gedeelte van de middenstand gaat er vanuit dat de gemiddelde automobilist maar een ding wil. De auto moet vlak bij de kassa geparkeerd worden... Ze gaan er niet zelden vanuit dat de rest van de middenstand dat ook wil. Sjors van der Heide en Jan Spandaw namens de Zakenkring, bepleiten dat.

Gelukkig is er dan nog altijd Jan Jansema, die heel dapper pleit voor Blauwe zones. Hij heeft recht van spreken, want grote Jumbo-ondernemer. Bovendien werd hij bijgestaan door Harry Rijken, wijkbelangen Centrum, namens de bewoners. Verdeeldheid heerst dus nog steeds op dit precaire punt. Het lijkt nooit anders te zijn geweest. Het probleem is dan ook stokold...! De aanwezige verantwoordelijke wethouder Henk Kosters zat er mooi mee in de maag. Wat doe je als gemeente met recht tegenover elkaar staande adviezen. Nee een knoop hakte Henk staande de vergadering niet door. Er staan tenslotte ook nog verkiezingen voor de deur. De knoop kan wachten met doorhakken. Dat kan wel 2030 worden... Als we in dit tempo doorgaan..

Tekst Geert Willems