Noordenveld - Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht, zo ook de scholen in Noordenveld. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en de PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob (Minister van Onderwijs) zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd.

Ondertussen leidt het groeiende lerarentekort op dit moment tot nijpende situaties waar de leraren maar vooral de leerlingen (uw kinderen) de dupe van zijn.

Obs De Tandem in Roden
De leraren van de Tandem vinden het belangrijk om aan ouders uit te leggen waar zij erg bezorgd over zijn en waarom zij staken.

Minder studenten op de PABO
Steeds minder studenten kiezen voor de PABO en daardoor worden er onvoldoende meesters en juffen opgeleid. Voor veel kinderen is er (in te toekomst) geen juf of meester beschikbaar.

Waarom minder studenten op de PABO?
Studenten vinden dat het beroep van meester of juf niet aantrekkelijk is. Dat heeft vooral te maken met het (relatief) lage salaris en de hoge werkdruk in het primair onderwijs. Voor veel (mannelijke) studenten is dat een somber toekomstperspectief.

Prognoses lerarentekort
Prognoses geven aan dat er in:

2018 een tekort is van 1824 fulltime banen in het primair onderwijs;
2019 een tekort is van 2909 fulltime banen;
2025 een tekort is van 10537 fulltime banen.
Het lerarentekort is nu al merkbaar, daar waar het gaat om te weinig / geen vervanging bij ziekte.

De praktijk op obs de Tandem
Wanneer leraren zich ziek melden kan er normaal gesproken vervanging worden geregeld via SLIM (personeelsbemiddeling). Het aantal vervangers neemt echter met rasse schreden af en momenteel zijn alle beschikbare vervangers aan het werk.

De volgende situaties deden zich de afgelopen weken voor op de Tandem:

Enkele leerkrachten melden zich ziek;
Leerkrachten ‘durven’ zich haast niet meer ziek te melden, ook al zijn ze echt ziek;
Een vervanger van een zieke leerkracht (!) meldt zich op het laatste moment ziek;
Duo-partners komen werken op hun ‘vrije dagen’;
De directeur, de intern begeleider en de onderwijsassistent laten hun normale werkzaamheden liggen en gaan voor de groep;
Stagiaires worden ingezet.
Kwaliteit van het onderwijs

In feite leggen we noodverbanden aan om geen groepen naar huis te hoeven sturen. Op Obs de Tandem is dit nog niet gebeurd maar dit moment komt steeds dichter bij.

Bovendien: er kan in dit soort noodsituaties geen (goed) onderwijs meer worden gegeven, er is sprake van ‘oppas’, met alternatieve programma’s. Best gezellig en voor een keertje niet erg maar bovenstaande situaties krijgen een structureel karakter.

De kwaliteit van het onderwijs heeft zwaar te lijden onder deze situatie (veel wisselingen, geen continuïteit, werk dat blijft liggen etc.).

Het gaat nu nog om problemen bij vervanging (vooral merkbaar in de griepperiode) maar als we naar de prognoses kijken dan zijn er op korte termijn ook buiten de griepperiodes te weinig leerkrachten.

Thermometer

Op de website www.lerarentekortisnu.nl kunnen scholen doorgeven wanneer er vanwege ziekte groepen naar huis zijn gestuurd of welke maatregelen er worden getroffen om dit te voorkomen. Op vrijdag 2 februari kregen 7079 leerlingen geen (goed) onderwijs!

NB: Niet alle scholen melden op deze website, het werkelijk aantal noodgevallen is veel groter.

Regeren is vooruitzien

Deze uitdrukking is bij onze huidige regering blijkbaar niet bekend. Noodverbanden aanleggen helpt niet meer, er moet o.i. snel en rigoureus worden ingegrepen door de overheid. Dat dringt onvoldoende door in Den Haag.

De toekomst van het primair onderwijs staat op het spel en daarom staakt het team van de Tandem. Onze inzet is: de huidige leerkracht, de toekomstige leerkracht, maar vooral uw kind(eren)!

Last voor ouders niet het doel

Wij realiseren ons heel goed dat een stakingsdag erg lastig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld in verband met het vinden van oppas voor uw kind(eren).

Het doel van deze actie is echter niet om ouders last te bezorgen. Den Haag laat zich niet overtuigen door resultaten van onderzoeken en dialoog. We moeten op zoek naar andere middelen, zoals een staking.

Het moge duidelijk zijn: Als er niets gebeurt zal uw kind (ook) steeds vaker naar huis moeten worden gestuurd omdat er gewoonweg geen leerkracht beschikbaar is.

Daarom hopen we dat u begrip heeft voor onze actie en dat u ons steunt.

Op woensdag 14 februari 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Nederland een dag staken. De leraren op onze school zijn van plan om op 14 februari allemaal te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisaties hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om goede oplossingen te realiseren.

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de problemen. De partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties beginnen op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Vergeleken met andere beroepsgroepen is dit erg hoog. De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is.

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!