Het zo’n 112 pagina’s tellende boek over de neergestorte Havilland Mosquito in het Steenbergerveld en in Zevenhuizen was al afgerond, maar het wachten was op het besluit van de gemeente Noordenveld wel of niet onderzoek te doen naar een mogelijke vervuiling door olie op de plek waar de motor neerkwam.

Per mail (juli 2017) informeerde Karsijns B en W van de gemeente Noordenveld over een mogelijk gevaar van vervuiling en in januari 2018 kwam de RUD Drenthe, zonder enig onderzoek, tot de conclusie dat er in het Steenbergerveld geen probleem van vervuiling bestond. Mede in verband met mogelijk aanwezige menselijke resten op dezelfde plek adviseerde de RUD de boel met rust te laten. De gemeente nam de conclusie en het advies over en besloot geen verder onderzoek te doen. De uitspraak van de RUD kreeg daarom nog een staartje.

Karsijns heeft alle begrip voor het advies aangaande het met rust laten van een mogelijk graf, maar stelde dat het vervuiling-verhaal overeind blijft. Trouwens, hij heeft nu, na zekere informatie, besloten nooit meer een voet te zetten op het weiland waar de motor en propeller zijn neergekomen. Hij wil er hier niets over zeggen, maar in zijn boek geeft hij een interessante en gedetailleerde onderbouwing omtrent zijn beslissing. Het verhaal ligt nu bij de drukker, die de prijs gaat bepalen. Mensen die een boek hebben besteld krijgen een berichtje over de kosten van het boek. Natuurlijk wordt het, zoals het fraai ogende boek over het bombardement op Roden, tegen kostprijs geleverd. Men kan dan alsnog beslissen over de aankoop.

Tekst: DitisRoden.nl
Foto boek DitisRoden.nl© Kleur van het voorblad van het boek, nog onder voorbehoud, kleur kan nog gaan afwijken van geplaatste voorbeeld.