RODEN - In de Bijbel komen mensen voor zoals u, jij en ik. Ook lees je nog al eens van hun ziekten, aandoeningen en kwalen. Met onze huidige kennis van zaken kunnen wij achterhalen waar zo iemand aan geleden moet hebben. In het Nieuwe Testament komen veel wonderen voor en worden gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Bijvoorbeeld Lucas die arts is en veel over genezingen vertelt. PKN Roden-Roderwolde organiseert op donderdag 18 januari een thema-avond over dit onderwerp.

Op deze avond is Alie Hoek-van Kooten te gast, zij is arts-docent geweest in medische vakken en heeft als arts gewerkt in de psychiatrie. Daarnaast heeft zij verschillende boeken geschreven en heeft meegewerkt aan diverse radio- en tv uitzendingen.

Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen, de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De avond begint om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Op de Helte, opgave bij: Martin Lanting, telefonisch via 050-5017908, email: m.en.d.lanting@pkn-roden.nl