Noordenveld - In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 organiseert Bibliotheek Noordenveld 6 gespreksavonden onder de noemer Groet en ontmoet toekomstige raadsleden!

De Bibliotheek nodigt inwoners van de gemeente Noordenveld uit om kennis te maken met de kandidaten op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen in Noordenveld.

In de Bibliotheken Norg, Peize en Roden zijn kandidaten van drie of vier verschillende partijen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de inwoners waarin de ontmoeting centraal staat. Per gesprek worden drie actuele onderwerpen besproken die de aandacht hebben in de eerdergenoemde of omliggende dorpen.
Daarnaast bieden de gesprekken inwoners de kans om de kandidaten persoonlijk beter te leren kennen.

Inwoners kunnen aangeven waar ze tegen aanlopen, wat er speelt en wat er beter kan. Om de gesprekken in een persoonlijke en toegankelijke sfeer te laten plaatsvinden, is gekozen voor een maximumaantal deelnemende inwoners van twaalf per avond. Gespreksleider op alle avonden is Peter Vegter, journalist en oud-verslaggever van RTV Drenthe.

Aanmelden voor deze avonden via de mail op info@bibliotheekroden.nl of telefonisch op 088-0128245.
Meer informatie is te vinden op de website www.bibliotheekroden.nl.
Programma en onderwerpen:

Bibliotheek Norg van 19.30 tot maximaal 21.00 uur op
Maandagavond 29-01-2018 Gemeentebelangen LGN PvdA D66
Vrijdagavond 09-02-2018 VVD CDA GroenLinks ChristenUnie
- Verdwijnen van voorzieningen in kleinere dorpen zoals bushaltes
- Behoud en stimuleren recreatie in combinatie met evenementen
- Drukte en veiligheid van N373 door centrum
- Wat verder wordt ingebracht door inwoners

Bibliotheek Peize van 19.30 tot maximaal 21.00 uur op
Vrijdagavond 02-02-2018 ChristenUnie D66 LGN CDA
Vrijdagavond 16-02-2018 PvdA VVD GroenLinks Gemeente Belangen

- Nieuwbouw Peize-Zuid
- Verdwijnen voorzieningen in kleinere dorpen zoals bushaltes
- Slecht begaanbare stoepen en paden
- Wat verder wordt ingebracht door inwoners
Bibliotheek Roden van 19.30 tot maximaal 21.00 uur op

Donderdagavond 25-01- 18 Gemeentebelangen CDA D66 VVD
Donderdagavond 08-02- 18 ChristenUnie PvdA LGN GroenLinks
- Centrumvisie en parkeren in winkelstraten
- Verzorging openbare ruimte en groenvoorziening
- Hondenbelasting
- Wat verder wordt ingebracht door inwoners