Noordenveld - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordenveld maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordenveld plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het team burgerzaken aan het adres Raadhuisstraat 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
a. de lijsten van kandidaten (model H 1);
b. de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H
9);
c. de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
d. machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van
de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2);
e. de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en
met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers
verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer ten name van Noordenveld, tenzij bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van
kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden