Noordenveld - Dit jaar vallen Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een maandag. Omdat veel mensen boodschappen doen in de dagen ervoor, voorzien de supermarkten grote drukte op de zondag voorafgaand aan deze twee feestdagen (24 en 31 december).

Door de AH is gevraagd om die zondagen eerder open te mogen zijn bij voorkeur vanaf 8.00 uur. Bij navraag blijken er meer supermarkten te zijn die graag eerder open willen waaronder de JUMBO RODEN.

Voorstel
Aan alle winkeliers the hierom verzoeken een ontheffing te verlenen (o.g.v. art. 3
Winkeltijdenverordening) om op 24 en 31 december 2017, vanaf 10.00 uur, de winkel geopend te mogen hebben.

Winkeltijdenverordening Noordenveld
De algemene regel is, kort samengevat, dat de winkels op zondag open mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur, uitgezonderd een aantal feestdagen.
Het College kan een ontheffing verlenen voor bijzondere gelegenheden of een evenement van tijdelijke aard (artikel 3).
Ter informatie; zondagopenstelling omliggende gemeenten
In Groningen mogen alle winkels op de zondag voor Eerste Kerstdag en op Oudejaarsdag open om 10.00 uur. In Tynaarlo mogen de winkels sowieso op zondag open vanaf 9.00 uur. Dus daar speelt het probleem niet. Wat de gemeente Leek gaat doen is niet bekend.

Ontheffing verlenen
Het feit dat Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag dit jaar op maandag vallen komt maar eens in de 7 jaar voor en kan worden aangemerkt als een bijzondere gelegenheid.
Met betrekking tot de openingstijd kan worden aangesloten bij de aanvang van de kerkdiensten d.w.z. 10.00 uur.

Voorgesteld wordt derhalve het volgende: aan alle winkeliers die hierom verzoeken een ontheffing te verlenen (o.g.v. art. 3 van de Winkeltijdenverordening), om op 24 en 31 december 2017, vanaf 10.00 uur, de winkel geopend te mogen hebben.

De Zakenkringen zullen van deze mogelijkheid op de hoogte worden gesteld zodat zij hun leden kunnen informeren.