Noordenveld - Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten toestemming te verlenen voor het stoken van een vreugdevuur:

• achter Hoofdweg 33 aan de Kaatsweg te Roderesch
• naast de vijver aan de Entinge te Norg
• achter Hornweg 1 te Peize
• in het weiland nabij Oosterweg/Hoppekampweg te Peize
• op de kruising Haasakkers/Karlingakkers te Peize
• bij het kruispunt Vrijheidslaan/Postemastraat te Roden
• in het weiland Oostingslaan nabij De Streek 2A te Peize
• op de parkeerplaats aan de Bakkerstraat nabij Ceintuurbaan West te Roden
• op het voetpad bij de kruising Kruiskamp/Hoofdstraat te Roderwolde
• achter Bisschopswijk 1 te Nieuw-Roden

Binnen vijf weken kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.