PEIZE - Op zondag 3 december begint de Adventstijd, het aftellen naar kerstmis. Het is een donkere periode waarin mensen wachten op de donkerste nacht en het verschijnen van
het licht. ZiP organiseert een drietal stiltemomenten in de Kerk van Peize.

Tegenwoordig gebeurt er veel dat mensen ontmoedigt en bedrukt. Het liefst willen we
meteen verklaringen en oplossingen om de angst in ons hart op te heffen. Maar geduldig
wachten in de duisternis van het ongekende is vaak het begin een oplossing.
Op woensdag 6 december, 13 december en 20 december tussen 19:00 en 19:30 uur origaniseert

ZiP drie stiltebijeenkomsten. Zo kan je ervaren als je stil bent wat er diep in je leeft aan duisternis en licht. Wil je er bij zijn? Kom dan tien of vijftien minuten eerder om de stilte in jezelf de ruimte te geven.