Roden - Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van schendingen van hun mensenrechten. Ze worden gevangen gezet of gediscrimineerd vanwege hun mening, geloof of seksuele geaardheid.

Ook zijn ze vaak slachtoffer van politiegeweld, marteling of bedreiging. Mensen worden veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten na oneerlijke processen, of krijgen zelfs de doodstraf. Amnesty International zet zich in voor deze mensen.
Op donderdag 7 december vertelt de werkgroep Amnesty International Leek / Noordenveld over de betekenis van het naleven van mensenrechten en over het werk van Amnesty, mede door middel van een film. Er is gelegenheid om zelf in actie te komen door een brief te schrijven voor een actie die in december actueel is. Brieven schrijven blijft altijd belangrijk, meerdere mensenrechtenactivisten zijn mede door wereldwijde brievenacties (eerder of met een beter proces) vrijgekomen! Deze avond is een goede mogelijkheid om ons te verbinden met mensen die geen vrijheid kennen. U bent van harte welkom.

Praktische info
De avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Roden Roderwolde in kerkelijk centrum De Deel, tegenover de Catharinakerk aan De Brink in Roden. De lezing begint om 20.00 uur, duurt tot ongeveer 21:30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft, dan kunnen we daar met koffiezetten rekening mee houden. Opgeven kan bij Harma van der Schoot, h.vanderschoot@pkn-roden.nl. Graag tot 7 december!