RODEN - Maandagavond rond de klok van 20.00 uur opende voorzitter Hans de Vries de 88e ledenvergadering van de voetbalvereniging Roden, gehouden in het clubcafé “Onder de Linden”.

Hij memoreerde daarbij, dat het de club goed gaat, dat men de zaken organisatorisch goed voor elkaar heeft, dat de leden sportief plezier uitstralen en dat de club, ondanks enkele inbraken, mede door de actiedag, financieel niet te klagen heeft, dat het contact met de gemeente goed verloopt en dat er inmiddels een nieuwe zitmaaier, de vorige was gestolen, is aangeschaft.

Er werd een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van: Wim ten Damme, Derk Warringa, Piet de Wit en Pop Hummel.

De jaarverslagen werden, met hier en daar een op- of aanmerking, vlot afgewerkt. Kascommissielid Gert van Dijken ontving een bloemetje, vanwege het feit dat hij maar liefst 6 maal in de kascommissie zitting had.

Hetzelfde lot onderging Geert Uilenberg, die meer dan 40 jaar lid is, diverse functies binnen de club heeft vervuld en bovendien met een clubspeld werd verblijd.

De koek was hiermee nog niet op, want Roel Lubbers, inmiddels 56 jaar lid, werd, met instemming van de aanwezige leden, benoemd tot Lid van Verdienste van de vv Roden.

De voormalige postbode heeft een lange staat van dienst en was: 50 jaar spelend lid, jeugdleider bij de C-junioren, leider bij het dameselftal, 10 jaar redactielid van het clubblad, speaker bij het 1e elftal, schreef jubileumrevue’s, deed kantinedienst, was archivaris en assisteerde Sint Nicolaas meer dan 30 jaar om de jongste jeugd van de vv Roden een prettige en bovenal turbulente middag te bezorgen. Ere wie ere toekomt!

Bij het agendapunt bestuursverkiezing was Marc Brink volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Daarvoor in de plaats is Marianne Hagenauw bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

De rondvraag leverde nog wel de nodige gespreksstof op en het was voorzitter Hans de Vries die om 10.30 uur met een hamerslag de ledenvergadering beeindigde. Hij sprak van een goede vergadering en hoopt, dat de Noordenveldderby Roden-GOMOS van aanstaande zondag veel publiek naar het sportpark zal trekken en dat het na afloop, met de nodige Muziek, een mooi feest mag worden!