Roden - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2017 het conceptdocument ‘Centrumontwikkeling Roden’ vastgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het concept en het vervolgtraject.

Uitgangspunt
De Omgevingsvisie Noordenveld 2030 is leidend voor de centrumontwikkeling van Roden. Na de succesvolle reconstructie van de Albertsbaan is er het besef dat er meer zaken in het centrum aandacht verdienen en om een samenhangende aanpak vragen.

Wethouder Henk Kosters: "In het document ‘Centrumontwikkeling Roden’ staan projecten en maatregelen met veel ambitie. Het bevat onder andere inspirerende voorbeelden voor de hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat, Heerestraat, achterkant Jumbo, busstation en het culturele kwartier. De manier waarop dit document tot stand is gekomen past binnen de werkwijze van de gemeente. Natuurlijk samen doen!
Samen met bewoners, belangenverenigingen en ondernemers willen we er voor zorgen dat Roden weer een aantrekkelijk centrum krijgt waar inwoners, bezoekers en toeristen graag langer willen verblijven. Ik begrijp als geen ander dat alle voorgestelde maatregelen niet in één keer kunnen worden gerealiseerd en betaald. De planning is om de projecten verspreid over 5-10 jaar uit te voeren en daarmee worden ook de kosten gespreid. Stap voor stap zorgen we samen met de betrokken partijen ervoor dat Roden weer een bruisend centrum wordt.”

Hoe nu verder
Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het document ‘Centrumontwikkeling Roden’, gaan we terug naar de betrokken partijen voor verder overleg om tot definitieve planvorming te komen en een gefaseerde uitvoering.

Financiering
Voor deze plannen is veel geld nodig. De provincie heeft reeds 750.000 euro hiervoor gereserveerd via het Binnenstadsfonds. De gemeente heeft een zelfde bedrag beschikbaar. Ook ondernemers en vastgoedeigenaren leveren een bijdrage. Dat is nog niet voldoende voor alle projecten en maatregelen, daarom wordt ook gezocht naar andere subsidies en bijdragen.