NIEUW RODEN - Was de baan van de ijsvereniging Nooitgedacht aan de Zevenhuisterweg vorige week zaterdag zodanig geprepareerd, dat Koning Winter met een gerust hart kan binnenvallen, een week later was het groot uur U aangebroken om het benodigde water op de baan te laten lopen.

Daar komt nog heel wat bij te kijken, maar voor de noeste bestuursleden Jan Herman Kunst, Broer Pater en Jacob Dijk is deze handeling eigenlijk maar een fluitje van een cent. Tussen de buien en een kop smakelijke koffie door, stroomden de nodige liters water via een slang en verder door een buis, naar de plek van bestemming. De gehele operatie duurt ongeveer ruim 3 dagen, voordat de gehele baan van een 40 centimeter laag water is voorzien.

Gelijktijdig werd ook de verlichting, met medewerking van een verreiker van een bevriende boer uit de omgeving, aangepakt, zodat de schaatsenrijders straks ook ’s avonds met veel plezier hun rondjes kunnen draaien.

Het bestuur van IJsvereniging Nooitgedacht nodigt haar leden uit, om de komende jaarvergadering op donderdag 30 november in de kantine te komen bezoeken. De aanvang zal zijn om 20.00 uur. Tevens vindt dan de bestuursvergadering plaats, waarbij voorzitter Jan Herman Kunst, na 15 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, z’n hamer ter beschikking stelt aan een opvolger. Genomineerd hiervoor is het huidige bestuurslid Jacob Dijk.

Het afgelopen schaatsseizoen 2016/2017 is de baan meerdere dagen open geweest en het bestuur hoopt van harte dat het komend winterseizoen enkele weken meer ijsplezier zal brengen en ziet met veel vertrouwen de komende winter tegemoet en zal bovendien alles in het werk stellen voor een mooie strakke ijsvloer.

Tekst en foto's Roel Lubbers©
Klik hieronder voor meer foto's