RODEN - De familie Bruggink staat al jaren met de oliebollenkraam op de Albertsbaan. Vanwege de herinrichting van de Albertsbaan kan de oliebollenkraam niet meer op de oorspronkelijke plek staan. De voor deze plek verleende vergunning is ingetrokken.

Er is een toezegging gedaan dat gezamenlijk bekeken zal worden of er een andere geschikte locatie is. Diverse alternatieve locaties hebben de revue gepasseerd maar de familie Bruggink wit toch graag op de Albertsbaan blijven.

Nieuwe plek
Er is een andere plek op de Albertsbaan gevonden waar de oliebollenkraam kan staan. Dit is tegenover de Wibra op de stoep naast de lichtmast maar dan moet men wel zelf voor stroom en water zorgen.

De familie Bruggink is hiervan op de hoogte maar wil toch graag op deze plek staan. De plek is ook besproken met de Zakenkring. Deze is akkoord met een plek zolang het maar niet ten koste gaat van parkeerplaatsen. Voor het innemen van seizoenstandplaatsen en vaste standplaatsen op gemeentegrond wordt ook een huurovereenkomst afgesloten. Mevrouw Bruggink is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.