PEIZE – Er gaat geen dag voorbij of we horen over conflicten en dreiging.
Gebeurtenissen van de afgelopen jaren – terrorisme, migratie, vreemdelingenhaat,
polarisatie – hebben angst en dus het verlangen naar vrede, opnieuw in het hart
van onze samenleving gebracht.

We willen allemaal vrede, maar weten niet hoe. Vrede begint bij onszelf, in het
nastreven van een diepe innerlijke rust in relatie met onszelf, tot onze medemens
en tot het leven.

Als teken daarvan organiseert Zin in Peize [ZiP] een stiltehalfuur tijdens de
vredesweek op woensdag 20 september van 19:00 tot 19:30 uur in de Kerk van
Peize. Wilt u meedoen? Kom dan vijf tot tien minuten eerder om de stilte alle kans
te geven. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.zininpeize.nl .