Noordenveld - De scholen in de gemeente Noordenveld worden als het aan de gemeente ligt allemaal inzamelpunt voor elektronisch afval: zogenoemde e-waste.

De gemeente streeft ernaar dat in 2020 nog maar 87 kilo restafval in de grijze container gestopt wordt. Nu is dat gemiddeld 217 kilo, dus moet er nog heel wat gebeuren. In dat kader is besloten om door te gaan met het gratis brengen van 100 kilo grof restafval naar het brengstation.

Dat werkt volgens de gemeente positief, maar verruimen van die hoeveelheid kost te veel.
Bron Dagblad van het Noorden.