Noordenveld - Op dit moment sluit het gemeentehuis fysiek op vrijdagmiddag om 12:00 uur. De telefooncentrale (GCC isle lijn) blijft wel bediend tot 16:30 uur.

Bekend is dat het gemeentehuis vanaf 12 uur vrij snel leegstroomt waardoor binnenkomende telefoontjes intern niet of nauwelijks naar de juiste medewerker kunnen worden doorverbonden. Dit leidt regelmatig tot onbegrip bij zowel de 'better' als de GCC-medewerkers.

Om het GGC op vrijdagmiddag te kunnen sluiten is het een voorwaarde dat de afdeling Beheer de storingsdienst kan draaien vanaf 12:00 uur 's middags op de vrijdagen. De afdeling Beheer heeft te kennen gegeven vanaf 15 september deze storingsdienst op te kunnen pakken. Overigens, zijn op dit moment de meeste telefoontjes, die op vrijdagmiddag binnen voor de afdeling Beheer.

De afgelopen tijd zijn zoveel mogelijk producten en diensten digitaal beschikbaar gesteld via de website van de gemeente. Inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties kunnen veel meer zaken 24/7 vanuit huis e/o bedrijf regelen. De komende periode zal dit verder uitgebreid worden.

Verder zal hip digitaal loket van de gemeente eind augustus vervangen worden door een gebruikersvriendelijker versie.