DRENTHE - Logeerkring Drenthe biedt thuiswonende kinderen en (jong)volwassenen uit gezinnen waarin iemand een beperking heeft, de mogelijkheid om een dag(deel) of weekend bij een gastgezin door te brengen. Geïnteresseerden kunnen zich het hele jaar aanmelden.

Logeerkring Drenthe heeft logés van alle leeftijden, maar de meeste zijn tussen 5 en 15 jaar oud. Sommige logés hebben zelf een beperking, zoals ADHD, autisme of een lichamelijke of licht verstandelijke beperking. En soms komen ze uit gezinnen waar bijvoorbeeld een broer, zus of een ouder een beperking of chronische aandoening heeft. Logeerkring Drenthe koppelt vrijwillige gastgezinnen aan kinderen en jongeren die in hun eigen netwerk weinig mogelijkheden hebben om er met regelmaat een dagje of weekend tussenuit te kunnen.

Voor kinderen met én zonder beperking is logeren via de logeerkring een leuk gebeuren. Je krijgt eigen, extra aandacht en je doet weer eens hele andere dingen dan thuis. Voor gezinnen waarbij één van de gezinsleden extra zorg nodig heeft, kan het fijn zijn om deze zorg af en toe even uit handen te geven, je kan je er dan even ‘los’ van maken.

Het logeren gebeurt bij hele ‘gewone’ gezinnen, daarom moet de zorgvraag niet te zwaar zijn.
De gastgezinnen van Logeerkring Drenthe zijn wat betreft leeftijd en samenstelling ook heel divers; jonge gezinnen, oudere echtparen, alleenstaanden, met en zonder kinderen. Elke logé wordt gekoppeld aan een ‘eigen’ gezin, zodat het zich daar ook thuis kan gaan voelen. Gemiddeld komt een loge eens per maand bij een gastgezin. De meeste logés vinden het leuk om te blijven slapen, maar dat hoeft niet. Soms is het fijn om er alleen af en toe een dagje uit te zijn.

Logeerkring Drenthe is actief in heel Drenthe, met uitzondering van de gemeenten Midden-Drenthe en Coevorden. Voor het logeren via de logeerkring is geen verwijzing vanuit de gemeente nodig. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. De gastgezinnen zetten zich kosteloos in voor de logeerkring, ze ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Wilt u weten wat de logeerkring voor u of uw kind kan betekenen? Heeft u of iemand in uw gezin af en toe wat ruimte nodig voor zichzelf? Of wilt u zich aanmelden als gastgezin? Neem dan contact op met Rolinka Ovinge, zij vertelt u er graag meer over. Zij is bereikbaar via logeerkring@meedrenthe.nl of via telefoonnummer 0592-303999. Of bezoek eerst de website www.logeerkring.nl. Zowel logés als gastgezinnen zijn van harte welkom!

Originele foto poster bijgeleverd.