Norg. De stichting Bikes4Kids uit Norg heeft de gemeentegevraagd of zij gebruik mogen maken van een deel van de Wijkpost Norg. De stichting Bikes4Kids wil een fiets geven
aan kinderen van ouders die dat zelf niet kunnen betalen. Een fiets betekent volgens hen namelijk mobiliteit, vitaliteit en meedoen in de maatschappij. De fietsen
worden door Bikes4Kids zelf ingezameld en daarnaast zamelt zij ook geld in door middel van sponsoring en subsidies. Met dat geld worden fietsen opgeknapt.
Bike4Kids heeft de gemeente verzocht om gebruik te mogen maken van een deel van de Wijkpost Norg. Daarnaast hebben zij informeel ook een verzoek gedaan om een bijdrage van 2500 euro.

Bikes4Kids denkt in een deel van de wijkpost Norg ruimte te hebben gevonden waar de fietsen kunnen worden opgeknapt en opgeslagen. Op dit moment is de Wijkpost alleen in gebruik voor seizoensgebonden opslag voor de eigen bedrijfsvoering. In verband met ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeentelijke organisatie en die van
invloed kunnen zijn op het toekomstig gebruik, zal mede gebruik daarom op termijn misschien niet meer mogelijk zijn. Bij het maken van afspraken zal dit geborgd moeten
worden.

Met de lokale fietsenmakers heeft afstemming plaats gevonden over eventuele oneerlijke concurrentie. Gebleken is dat dit initiatief de steun heeft van lokale ondernemers. Bikes4Kids heeft geen winstoogmerk, wel als doel de armoedebestrijding.

B en W gaan akkoord om het project Bike4Kids te subsidiƫren door het ter beschikking stellen van ruimte in de Wijkpost Norg. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst aangegaan met Bike4Kids uit Norg.