Noordenveld - Binnen het project ‘herstructurering bedrijventerrein Roden’ heeft de gemeente geld beschikbaar voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In dat kader heeft het college een tweetal subsidieregelingen vastgesteld, te weten de regelingen ’Stimulering fietsgebruik’ en ‘Stimulering gebruik elektrische auto’s’.
Bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein bij Roden kunnen gebruik maken van deze regelingen, waarin een subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van oplaadpalen voor elektrische auto’s en voor fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De subsidie bedraagt:
- voor elektrische laadpalen 50% van de kosten tot een maximum bedrag van € 500 - voor fietsenstallingen 25% van de kosten tot een maximumbedrag van € 2.500
Nadere informatie over hoe een subsidie kan worden aangevraagd en over de voorwaarden van de regeling kan worden gevonden op www.gemeentenoordenveld.nl. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met vrijdag 15 september.

Bedrijven die van één of beide regelingen gebruik willen maken, zijn vrij om daarvoor hun eigen leverancier te kiezen. Wij willen er echter uitdrukkelijk op wijzen, dat verschillende lokale partijen hen hierbij graag van dienst zullen zijn!
Deze subsidieregeling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.