Noordenveld: aanwijzing van een lokale omroep
16.May.2023
De gemeente Noordenveld heeft één omroep aangesteld als lokale omroep. Op dit moment is dat Stichting RTV Zulthe. Op 1 januari 2024 eindigt deze aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Dan komen ook mogelijke andere partijen hiervoor in aanmerking.

 

Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media, om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Noordenveld. Het Commissariaat wijst per gemeente één omroep aan. Deze aanwijzing geldt dan voor 5 jaar.

 

Voorwaarden en aanvullende toetsingscriteria

Op de website van het Commissariaat voor de Media staat aangegeven aan welke voorwaarden een omroep moet voldoen en hoe de aanvraag moet worden ingediend.

www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/

 

De aanvullende toetsingscriteria worden begin juni 2023 via de website van de gemeente Noordenveld bekend gemaakt. Als er sprake is van meerdere ingediende aanvragen, worden deze aanvullende toetsingscriteria ingezet om de aanvragen te toetsen en te beoordelen.