Column Hindrik van der Spoel: ''SOCCREA''
15.May.2023
SOCCREA

 

Bovenstaande is niet de naam van een wijsgeer. Het is een samentrekking van de woorden sociaal en creatief waar tussen ik me dagelijks begeef. De eindexamens beginnen weer en ik dacht dat is een leuk moment om op mijn eigen eindexamens op de middelbare school terug te kijken.

 

Examens liggen al een hele tijd achter mij. Ik zou bijna kunnen zeggen dat het in een ander leven was, zolang is het al geleden. Ik las dat de eindexamens tegenwoordig te makkelijk worden. Dat was in de tijd dat ik examen deed zeker niet het geval. Voor de havo heb ik 2 x examen moeten doen. De eerste keer ben ik namelijk gezakt. Mag ik dat eigenlijk nog wel zeggen? Gezakt. Voor blijven zitten dien je ook iets anders te zeggen volgens het LAKS: Gedoubleerd. Ik ben zelfs 2 x gedoubleerd. 1 x op de mavo en 1 x op de havo. Ik was dan ook al 20 toen ik de havo met goed gevolg en dus een diploma afrondde. Je zou ook kunnen zeggen dat ik grondig algemeen voortgezet onderwijs heb genoten.

 

Mijn pakket werd wel het feestpakket genoemd: Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis en aardrijkskunde. Waarom dit een feestpakket werd genoemd is mij nog steeds niet duidelijk. Het hield namelijk ook in dat je veel boeken moest lezen. En daaraan had ik vooral in die tijd een broertje dood. Al was het alleen maar omdat het op bevel moest. Dan hoeft het voor mij niet. Het is ook zeker een van de redenen waarom ik bleef zitten en de eerste x het eindexamen op de havo niet haalde. Zo, LAKS, heb ik mooi een andere omschrijving voor zakken gevonden en ik denk dat ik hier maar een copyright op ga nemen.

 

Natuurlijk moest ik gedurende mijn schooltijd voor mezelf bedenken wat ik later wilde worden als ik groot zou zijn. Mijn ouders dachten dat ik het beste tot mijn recht zou komen middels een kantoorbaan. Zelf zag ik het allemaal wat grootser, wereldser zelfs. Acteur worden en dan niet op Nederlands maar gelijk op wereldniveau met internationale filmproducties die ik zelf dan ook nog eens zou schrijven. Dat een penvriendin vlakbij Londen een vader had die bij de BBC werkte zag ik als een enorme kruiwagen die het allemaal makkelijk mogelijk zou moeten maken. Nu, decennia later, kan ik wel zeggen dat ik voornamelijk een grote dagdromer was. Tegelijkertijd denk ik er anno 2023 nog steeds over wat ik wil gaan doen als ik later groot ben.

 

In de tussentijd tot ik het antwoord op die vraag heb gevonden hou ik me bezig als vrijwilliger bij ’t Roderhart in Vasalis waar ik wandelingen maak en leuke gesprekken heb met bezoekers. Sociaal en dankbaar werk.

Daarnaast schrijf ik 1 x in de 2 weken een column voor deze website en zo af en toe een nieuw boek. Creatief bezig zijn zou het LAKS dit waarschijnlijk noemen.

Vandaar:  Sociaal + Creatief = SOCCREA.

 

Of ik uiteindelijk wat ik aan mijn vakkenpakket op de middelbare school heb gehad? Aan Nederlands zeker al was het alleen maar voor het schrijven. Mezelf uitdrukken in en het verstaan van het Engels gaat ook goed. Duits vrij redelijk, Frans toch wel een stukje minder. Van geschiedenis en aardrijkskunde heb ik ook wel de nodige kaas gegeten.

 

Waar ik me tegenwoordig echter het meeste mee bezig hou: sociaal en creatief bezig zijn heb ik niet als vak genoten op de middelbare school. Dat moet eigenlijk in je zitten en ik ben blij dat ik het in me heb.

 

Voor iedereen die op dit moment volop in de eindexamens zit: heel veel succes!

Opeens heb ik ook gevonden wat ik later wil worden. Ik ben nu 54 jaar. Ik zou het geweldig vinden om 55 te worden!  

Hindrik van der Spoel