Noordenveld: Ontbijt voor ieder kind verlengd tot de zomer
10.May.2023
Ontbijt voor ieder kind verlengd tot de zomer

 

Gemeente Noordenveld verlengt het project ‘Ontbijt voor ieder kind’. Dit betekent dat ook tot de zomer geen enkel kind met een lege maag naar school hoeft te gaan. Het project werd eind vorig jaar bedacht als tijdelijke oplossing totdat er een landelijke regeling komt. Vanwege de positieve ervaringen tot nu toe, blijft de gemeente de mogelijkheid bieden aan gezinnen om een ontbijttas op te halen (voor kinderen van de basisschool) en aan leerlingen om op de middelbare school te ontbijten.

 

Ouder basisschoolkind: ‘Ik ben ontzettend dankbaar’

Tot nu toe hebben zo’n 70 basisschoolkinderen uit meer dan 30 gezinnen ontbijttassen ont-vangen. Uit de evaluatie kwamen enthousiaste reacties naar voren. Ouders zijn dankbaar en geven aan dat de ontbijttassen voor meer afwisseling en een uitgebreider ontbijt zorgen. Docenten merken op dat de tassen ook een positief effect hebben op de lunches die de kinderen mee naar school krijgen.

 

Middelbare scholen ervaren meer rust en persoonlijk contact in de les

Op de middelbare scholen wordt in verschillende mate gebruik gemaakt van het schoolontbijt, variërend tussen de 10 en 70 procent. De docenten ervaren meer rust in de lessen. Daar-naast merken zij een groot sociaal component op: Het contact tussen de leerlingen en docenten wordt persoonlijker en laagdrempeliger.

 

Gezonde ontbijtmix

Het ontbijt bestaat uit een mix van (gezonde) ontbijtproducten, gekocht bij lokale supermarkten. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld regelt de uitvoering, in samen-werking met de schoolbesturen, leerlingen van De Esborg en Welzijn in Noordenveld.

 

Landelijke regeling

Het ontbijtproject werd ontwikkeld op verzoek van de gemeenteraad om mogelijke landelijke regelingen te overbruggen. Gemeente Noordenveld is een van de weinige gemeenten die een dergelijk project uitvoert. De landelijke regelingen worden langzaam uitgerold, maar niet elke school komt hiervoor in aanmerking. De gemeente bekijkt daarom alvast de mogelijkheden voor tijdens en na de zomervakantie.