Openbare ledenvergadering LGN over participatie
5.May.2023
Openbare ledenvergadering LGN over participatie
Op dinsdag 16 mei 2023 houdt LGN vanaf 20:30 uur in De Zwerfsteen, Esweg 18 in Roderesch, een openbare ledenvergadering. Leden en niet-leden zijn welkom.
Avelien Haan-Kamminga zal een presentatie geven. Zij is bestuurskundige bij Hogeschool NHL Stenden en geeft daarnaast trainingen aan statenleden en gemeenteraden. De avond gaat over manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming: participatie.
Gemeenten moeten meer en meer focus hebben op participatie. De komst van de nieuwe Omgevingswet, maar ook het beter benutten van de kracht van een snel veranderende samenleving, vragen hierom.
Dit is een actueel thema, gelet ook op het participatiebeleid dat de gemeente Noordenveld aan het voorbereiden is.