Conferentie Kinderrechten: geef kinderrechten een centrale plek in beleid en praktijk
2.May.2023
Conferentie Kinderrechten: geef kinderrechten een centrale plek in beleid en praktijk

 

Na het succes van de conferentie van vorig jaar is er opnieuw een conferentie Kinderrechten. Deze vindt plaats op 11 mei in Veenhuizen. Tijdens deze conferentie komen de aanbevelingen vanuit het VN-kinderrechtencomité aan bod en kunnen beleidsmakers met kinderen en jongeren in gesprek gaan. De thema’s jeugdparticipaties en armoede staan centraal.

 

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Uit wetenschappelijk onderzoek naar overerfbare armoede in de voormalige Veenkoloniën weten we dat het belangrijk is om te werken vanuit de vraag en behoeften van elk kind en elk gezin. Per situatie is wat anders nodig om de armoede en kansenongelijkheid te doorbreken. Het thema Kinderrechten sluit hier naadloos op aan doordat elk kind het recht heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De conferentie geeft ons praktische handvatten en voorbeelden om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Daarom maken we de conferentie graag mogelijk vanuit de Sociale Agenda. Zo werken we samen aan een sociaal Drenthe waarin iedereen mee kan doen.”

 

Impact op toekomst van kinderen en jongeren
Gemeenten betekenen veel voor kinderen en hun rechten. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Ook maken gemeenten beleid gericht op preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de rechten van kinderen een belangrijke rol. Beslissingen die in de gemeente genomen worden, zoals op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg een veilige leef- en speelomgeving maar ook klimaat hebben grote impact op het leven van jongeren en hun toekomst. Zij hebben er recht op betrokken te worden bij beleid dat over hen gaat. Dat betekent niet alleen dat de mening van kinderen en jongeren gevraagd worden, maar dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt en dat zij feedback krijgen over wat er met hun input gedaan is in de beleidsuitvoering.
“Het is belangrijker dan ooit om jongeren te betrekken bij het maken van beleid”, zegt Anita van der Noord, gemeenteraadslid in Noorderveld en initiatiefnemer van de Kinderrechten conferentie. “Kijk naar de wooncrisis, de klimaatcrisis of de jeugdzorgcrisis: zoveel negatieve ontwikkelingen die invloed hebben op de leefwereld van jongeren. Om die negatieve koers te keren, moeten er veel beslissingen worden genomen, zowel landelijk als op lokaal niveau. Het is ontzettend belangrijk dat jongeren bij die beslissingen worden betrokken, want het gaat nou eenmaal over hun toekomst.”

 

Over de conferentie
Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld doet de opening. Daarna zal Erik Meij, onderzoeker bij Sociaal Planbureau Groningen Armoede een lezing geven. Vervolgens zijn er verschillende workshops waarin aandacht is voor kinderrechten. De conferentie wordt mogelijk gemaakt vanuit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe en wordt georganiseerd door Politiek Netwerk Drenthe in samenwerking met Defence for Children en Speaking Minds. De conferentie is op donderdag 11 mei van 17.00 tot 20.00 uur in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Meer informatie staat op www.politieknetwerkdrenthe.nl .