Dit moet je weten over de Nederlandse zorgverzekering
4.Mar.2022
Dit moet je weten over de Nederlandse zorgverzekering

De ziektekostenverzekering in Nederland is een complex maar goed opgebouwd universeel systeem: het wordt gereguleerd door overheidsbeleid, maar wordt uitgevoerd via particuliere bedrijven die voor het grootste deel functioneren als non-profitorganisaties. Veel Nederlanders zullen merken dat het verplichte basispakket, oftewel de basisverzekering, van de zorgverzekeraars voldoende is om in hun behoeften te voorzien. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en geschiktheid, kun je er echter de voorkeur aan geven om aanvullende dekking te krijgen. Gebruik hoe dan ook zorgverzekering vergelijken om tot de juiste keuze te kunnen komen! 

 

 

Hoe werkt onze zorgverzekering? 

Laten we eerst beginnen met de basis. De Nederlandse zorgverzekering is een systeem met twee niveaus:

 

•Zvw: De Zvw (Zorgverzekeringswet) vereist dat alle inwoners van Nederland een basisverzekering voor de basisverzekering afsluiten. Voor een maandelijks bedrag dekt dit pakket de meeste gezondheidszorgdiensten, inclusief doktersafspraken en ziekenhuisreizen. Alle verzekeraars moeten iedereen hetzelfde basispakket aanbieden en moeten alle aanvragers accepteren, ongeacht hun medische geschiedenis.

•Wlz: De Wlz (Wet langdurige zorg) omvat langdurige verpleging en verzorging, zoals dementie en andere psychische en lichamelijke beperkingen. In dit systeem beoordeelt de overheid je situatie om vast te stellen welke zorg nodig is. Bewoners van 18 jaar en ouder dienen een eigen bijdrage te leveren van hun salaris. Deze wordt berekend op basis van inkomen, financieel vermogen en woonsituatie.

 

 

Wat dekt de basisverzekering?

De Nederlandse basisverzekering dekt doorgaans alle kosten van de reguliere medische zorg. De diensten die in dit pakket zijn inbegrepen, worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse overheid. Op dit moment dekt het basispakket van de zorgverzekering het volgende:

•       consulten met een Nederlandse arts

•       behandelingen van specialisten en ziekenhuiszorg in Nederland

•      medicatie

•      Nederlandse tandheelkundige zorg en fysiotherapie in Nederland tot 18 jaar

•      zorg van bepaalde therapeuten, zoals logopedisten

•      basis geestelijke gezondheidszorg

•      anti-rookprogramma's

•      voedingsadvies

•      verloskunde en kraamzorg in Nederland

Je kunt ervoor kiezen om je basisverzekering aan te vullen met aanvullende dekkingen, dit kost meer geld maar zal je dus ook een grotere dekking geven.

 

 

Hoeveel kost een zorgverzekering?

Over het algemeen kost het basispakket iets meer dan 100 euro per maand. Wat je precies betaalt, hangt echter af van de verzekeringsmaatschappij die je kiest, maar het is goed om te weten dat het systeem op een eerlijke basis van solidariteit werkt, zodat je leeftijd, geslacht, reeds bestaande medische aandoeningen of andere factoren de prijs niet veranderen. Je eigen risico speelt wel een rol!

 

 

Hoe werkt het eigen risico?

Nederlandse zorgverzekeraars rekenen doorgaans een bijdrage voor je eigen risico. Dit is een eigen risico (of aftrekpost) voor je jaarlijkse medische rekeningen. Voor 2022 is het standaard eigen risico voor alle verzekeraars vastgesteld op € 385,-. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voor bepaalde medicijnen en behandelingen voordat je verzekeringspremie ingaat en de rest van de kosten dekt. Indien je dat wenst, ​​kun je dit eigen risico verhogen van € 385 tot € 885. Dit betekent doorgaans een iets lagere maandlast. Als je echter bepaalde behandelingen en medicijnen nodig hebt, moet je meer uit eigen zak betalen voordat je verzekering ingaat.