Vastgezet Bericht.

Rond Hemelvaart staat het centrum van Roden in het teken van ‘Kleintje Rodermarkt’ en de paardensport.

In 1939 is de Vereniging voor Volksvermaken Roden ontstaan en begonnen met het organiseren van een Concours Hippique Tuigpaarden op Hemelvaartsdag. Daarmee is het Hemelvaartconcours het oudste evenement van Volksvermaken. Het concours met Tuigpaarden is inmiddels verplaatst van Hemelvaartsdag naar de zondag van de Kleintje Rodermarkt-week. Op

Komende periode wordt beplanting gesnoeid in Noordenveld
25.Jan.2022
Op diverse locaties in de gemeente wordt de komende periode beplanting gesnoeid.
De gemeente heeft veel houtwallen, singels en bosplantsoenstroken in eigendom.
Vanuit het fraaie groene karakter in onze gemeente, vinden wij behoud van deze elementen belangrijk.
Een houtwal of singel is een van oudsher aanwezige afscheiding in het landschap door een lijnachtige begroeiing met bomen en struiken.
Dit groen is voor vele dieren en insecten een schuil- en voedselplek. Er groeien veel verschillende planten op deze plekken.

 

Houtwal met bomen en struiken
Vanwege de verscheidenheid aan biodiversiteit moeten alle soorten beplanting van oude struiken tot jonge exemplaren aanwezig zijn. Om dit te bereiken en ook de schuilplaats voor de dieren te behouden, wordt in delen (gefaseerd) gesnoeid. Hierdoor krijgen diverse soorten de ruimte om te groeien. De kort gesnoeide struiken lopen weer uit waardoor de gewenste verjonging plaatsvind.
Het snoeien van de houtwallen, singels en bosplantsoenstroken is erop gericht om bomen een aantal meters uit elkaar te laten staan en dichte struikbegroeiing in stand te houden. De bosplantsoenstroken bestaan hoofdzakelijk uit stuiken die verjongd worden.

 

Gefaseerd snoeien van bosplantsoen
Vrijkomende takken worden, afhankelijk van de locatie verwerkt in takkenrillen.
Deze takkenrillen zijn dan weer een schuilplaats of broedgelegenheid voor vogels en
zoogdieren.
In verband met het broedseizoen proberen we de snoeiwerkzaamheden voor half maart af te ronden.