De 10 vragen aan : Femke Wolthuis kandidaat-raadslid Lijst Groen Noordenveld
24.Jan.2022
Portret van een politicus voor Noordenveld: Femke Wolthuis kandidaat-raadslid Lijst Groen Noordenveld

 

De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn reguliere gemeenteraadsverkiezingen die zullen worden gehouden op woensdag 16 maart 2022. Zo ook na 4 jaar weer bij ons in Noordenveld. We gaan de aankomende weken tot aan de verkiezingen 10 vragen stellen aan verschillende (kandidaat) raadsleden die voor hun partij uitkomen in de gemeente Noordenveld.

 

 

1. Omschrijf je zelf eens, wie ben je en wat doe je?

Ik was presentatrice en journalist bij ondermeer het RTL-Ontbijtnieuws, RTLZ, RTV Noord en het NOS-radiojournaal. Tegenwoordig ben ik dagvoorzitter. Ik presenteer en begeleid symposia, congressen, webinars en andere bijeenkomsten. Vanuit mijn organisatie ‘Omgevingsdialoog’ ben ik als moderator vaak betrokken bij vraagstukken omtrent de nieuwe omgevingswet en betrokkenheid van inwoners bij plannen van initiatiefnemers of de overheid. Ik woon in Norg.

 

 

2. Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?

In 2021 was ik één van de initiatiefnemers van het Manifest Inwonerparticipatie Gemeente Noordenveld. Dat manifest hebben we geschreven omdat we ons zorgen maken over de mate en de manier waarop waarin de gemeente Noordenveld ons, inwoners, betrekt bij plannen. We hebben verschillende projecten onder de loep genomen om te kijken wat er misging. Van daaruit hebben we óók gekeken hoe het beter kan. Lijsttrekker Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld bracht ons als opstellers van het manifest bij elkaar. Toen zij vroeg of ik voor Lijst Groen Noordenveld actief wilde worden, heb ik mij aangesloten.

 

 

3. Welke onderwerpen liggen je het meest aan het hart?

Participatie. Ik zie dat het daar in de gemeente Noordenveld nogal eens aan schort.
Kortgezegd: inwoners voelen zich vaak niet gehoord door de gemeente. Ik wil me met Lijst Groen Noordenveld inzetten om de kloof op dit gebied tussen inwoners en de gemeente te helpen overbruggen. Inwoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij plan- en besluitvorming, en niet pas als de plannen er al liggen. Inwoners die direct betrokken zijn hebben bovendien vaak veel zinnigs toe te voegen. Participatie is meer dan communicatie. Het is wérkelijk aandacht hebben voor elkaar.

 

 

4. Welke politicus inspireert je het meest?

Ik voel me meer een volksvertegenwoordiger dan een politica. Daarom heb ik niet echt een voorbeeld in de politiek.

 

 

5. Waarom juist deze partij?

Lijst Groen Noordenveld is de partij die vanaf het begin inwonersparticipatie benoemt.


Bovendien onderschrijf ik alle andere standpunten, zoals het feit dat er een duidelijke visie moet komen van de gemeente op bouw- en woningbeleid. Voor wie ga je bouwen? En waar?

Er zijn voorlopig voldoende plekken binnen de bebouwde kom om te kunnen bouwen. Daarme behoud je de groene kransen rond de dorpen. Dat groen is namelijk wat onze gemeente zo bijzonder maakt. Het is zonde om dat te verkwanselen. Wat je weghaalt krijg je nooit meer terug.


 

6. Heb je in je politieke carrière iets bereikt waar je trots op bent?

Ik heb nog geen politieke carrière, dus daar kan ik kort over zijn.


 

 

7. Is er iets waar je teleurgesteld over bent?

Zie antwoord 6

 

 

8. Welke passies heb je nog meer behalve politiek?

Ik verdiep me graag in iets, en dat komt goed van pas in mijn werk als dagvoorzitter. Ik maak muziek met Les Bohèmes (in de korte periode tussen de lock downs traden we op in De Brinkhof in Norg) en ik schilder. Als het volgens corona mag, exposeer ik in september van dit jaar in galerie Huis ter Heide. Verder ben ik dol op wandelen. Het leukste is het om tijdens een wandeling onbekenden tegen te komen en spontaan een praatje te maken. Zo hoor je de mooiste verhalen.

 

 

9. Als jij het voor het zeggen had in Noordenveld, wat zou jij het eerst veranderen en/of uitvoeren

Ik ben een groot voorstander van een adviesraad participatie. Zo’n adviesraad bestaat uit burgers die suggesties kunnen doen. Zij kunnen toetsen of participatie wel goed wordt uitgevoerd en of de gemeente de burgers voldoende en op de juiste wijze heeft geïnformeerd.


Ook vind ik het belangrijk dat iemand hoog in de gemeentelijke organisatie de verantwoordelijkheid draagt voor inwonerparticipatie, zodat het écht tussen de oren gaat zitten en het niet een af te vinken plichtpleging wordt. Dus burgers echt betrekken bij plannen en vooral: naar ze luisteren.

 


10. Welke boodschap heb je voor de lezer van dit portret?

Luister naar jezelf en stem met je hart.