Openbare zitting centraal stembureau Noordenveld
20.Jan.2022


Zitting centraal stembureau

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur vergadert het centraal stembureau in een openbare zitting in de raadzaal op het gemeentehuis om de kandidatenlijsten vast te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. 

Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau over:


  • de geldigheid van de kandidatenlijsten

  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten

  • het handhaven van de lijstaanduiding


 

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort.

Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.

 


Openbare zitting hoofd- en centraal stembureau


De officiële/definitieve uitslag van de verkiezing wordt op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting in de raadzaal op het gemeentehuis van het hoofd- en centraal stembureau.

 

Door de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om de openbare zittingen persoonlijk  bij te wonen. U kunt de zittingen volgen via een livestream.