In de geest van Johan van Ewsum.
14.Nov.2021
Wie is Johan van Ewsum? Hij komt uit een zeer invloedrijke familie, die tussen 1500 en 1600 veel land en een paar Havezathe’s in eigendom hadden hier in de omgeving. Zijn ouders stichten in 1524 Nienoord. In 1536 verhuisde Johan van Nienoord naar Havezathe Mensinge. Hier verwierf Johan onder meer een tichelwerk, de Weehorst, het Noorderhout, het Bunnerveen, de Dorpsmolen, een Valkerij en het visrecht op ’t Leekstermeer. En die Valkerij daar gaat het vandaag om. Want met die gedachte was vandaag “De Valk Roofvogels” uit Lunteren uitgenodigd voor een roofvogelshow.

 

Vooraf werd een stukje geschiedenis verteld over van Ewsum wat ik hier boven ik het kort beschreven heb. Na de roofvogelshow kon men lekkernijen proeven uit het kookboek van Occa Johanna Ripperda, een tijdgenoot van Johan van Ewsum.

 

Bettina en Gerard van de Valkroofvogels begonnen zeer toepasselijk de show met een valk. Een Giervalk om precies te zijn. Het is de grootste van de Valken soorten en ze zijn zeer snel. Een Slechtvalk bijvoorbeeld  kan in duikvlucht een snelheid halen van ver boven de 300km/h.

 

De tweede vogel is de kleinste valk, de Amerikaanse Torenvalk. Gerard liet de vogel van hoofd naar hoofd vliegen wat onder de kinderen leuke taferelen op leverde.

 

De  derde vogel was een Woestijn Buizerd, dit is een roofvogel die laag bij de grond jaagt, wat ook gedemonstreerd werd door een kind te laten rennen met een stuk prooi aan een touw, waar de Buizerd ook direct achteraan ging.

 

De vierde vogel was een Kuifcaracara, dit is meer een loopvogel dan een vlieger. Uiteraard kan hij wel vliegen. Een mooie kleurrijke vogel met zijn oranje kop.

 

De laatste was wel de meest tot de verbeelding sprekende vogel, namelijk een Amerikaanse Zeearend. De vogel die bekent staat om zijn witte kop. Deze vogel vertelde Gerard is 14 jaar oud.

 

Helaas werkte het weer niet mee om mooie foto’s te maken, maar gezien de opkomst een geslaagde middag.

 

Tekst en foto’s© Theo Kompier