Vrijwilligers en dementie & Zorgcafé Norg over rouwverwerking en mantelzorg
9.Nov.2021
Vrijwilligers en dementie

 

NOORDENVELD – Op woensdag 1 december vindt er in De Scheepstraschool in Roden een avond plaats voor vrijwilligers waarbij omgang met dementie centraal staat. De organisatie is in handen van Welzijn in Noordenveld. ‘Als vrijwilliger kun je bij de uitvoering van je werkzaamheden in allerlei situaties mensen tegenkomen met dementie. Ook als je niet specifiek met deze doelgroep werkt. Dit is een interactieve training waarin je leert over dementie en hoe je mensen met dementie kunt herkennen. Je leert omgaan en contact maken met menden met dementie,’ laat een medewerker van WiN weten.
De avond is op woensdag 1 december van 19.15 tot 21.30 uur. Graag aanmelden voor 16 november bij service@stwin.nl  of 050 317 6500.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Zorgcafé Norg over rouwverwerking en mantelzorg


Norg- Op maandag 22 en maandag 29 november gaat het Zorgcafé in Norg weer van start. Tweemaal achterelkaar met op 22 november het thema Rouwverwerking en op 29 november over mantelzorg. Het Zorgcafé is een initiatief van Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld locatie Norg.
Op maandag 22 november zal Martin Kemper een presentatie houden over rouwverwerking. Martin Kemper was al eens eerder te gast en verzorgde toen een boeiende informatieve bijeenkomst. ‘Een ieder krijgt te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Deze kunnen veel impact hebben. Hoe ga je daar mee om en hoe maak je dat bespreekbaar.’Martin Kemper is ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker. Als gastspreker is Roelie van Deventer aanwezig om in te gaan op haar rouwperiode na het overlijden van
haar partner aan dementie. Zij gaat in op het ziekteproces en hoe zij omging met het overlijden.
Op maandag 29 november sluit het Zorgcafé aan bij de Maand van de Mantelzorg. Dan zullen professionals van zorginstelling Icare, de Noordenveldwerker van de gemeente Noordenveld en de mantelzorgondersteuner van Welzijn in Noordenveld in kleine groepjes met bezoekers aan de slag gaan waarbij vooral ingegaan wordt op de vraag ‘Waar ik terecht voor welke ondersteuningsvraag’.
Wees welkom op deze avonden in het Zorgcafé in Norg. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Het Zorgcafé Norg vindt plaats bij Dagbeleving Groenzorg Norg aan de
Eenerstraat 65 in Norg. Het is voor iedereen toegankelijk. De inloop is om 19.15 uur en om 19.30 uur begint het programma tot ongeveer 21.00 uur. Opgave vooraf is beide avonden verplicht, evenals het tonen van een negatief testbewijs corona. Er is geen entree en een kop koffie krijgt u aangeboden. Wie informatie wil kan bellen met Welzijn in Noordenveld 050 3176500 of Groenzorg Norg 06 55100987, ook voor vervoersproblemen.