Column Vogels in Nederland: de Aalscholver
1.Nov.2021
Column, Vogels in Nederland; de Aalscholver

 

Er zijn meerdere soorten Aalscholvers die voorkomen in Nederland:

De Continentale Aalscholver, beter bekent als “gewone” Aalscholver.

De Grote Aalscholver,

De Kuifaalscholver,

En de Dwergaalscholver

 

De Aalscholver is een grote zwarte vogel met een gele snavel, met aan het eind van de snavel een haak. Deze weet ik uit eigen ervaring door mijn werkzaamheden bij een Wildopvang dat hij scherp is.

Ik beschrijf net dat het een zwarte vogel is maar dat is niet helemaal waar, want in de zon kleuren de veren brons groen. Tijdens het broedseizoen kleuren ze en wordt de wangen en dijen wit, en de keel wordt nog geler van kleur. De Aalscholver heeft een groen oog. Aalscholvers zie je vaak met de vleugels gespreid staan, dit doen ze om te drogen. Aalscholvers hebben namelijk niet wat Eenden wel hebben, een vetlaag op hun vleugels.

 

Aalscholvers zijn kolonie broeders en broeden meestal in bomen. Ze broeden vaak twee keer in het jaar en leggen 3 a 4 eieren. Het broeden duurt ongeveer een maand en de jongen kunnen na ongeveer 50 dagen vliegen. Ze broeden altijd in de buurt van visrijk water want vis is het grootste deel van hun menu. Soms jagen ze in een grote groep de vis een richting op tot dat deze niet verder kan en is zo een makkelijke prooi.

 

Aalscholvers uit ons land zijn geen echte trekvogels, alleen bij strenge winters zoeken ze open water op. De andere soorten trekken weg richting de Middellandse zee.

 

De Kuifaalscholver heeft zijn kuif alleen zichtbaar tijdens het broedseizoen. Verder is het te onderscheiden van de Aalscholver door dat hij iets kleiner en slanker is en zijn bruine ogen.

 

De Dwergaalscholver is een stuk kleiner en heeft ook een kortere snavel. Ook heeft deze een bruine kop. Helaas is de foto niet zo goed, maar wel is goed te zien dat hij kleiner is en zijn korte snavel is ook goed zichtbaar.

 

Om de Grote Aalscholver te kunnen onderscheiden van de “gewone” Aalscholver is een stuk lastiger. Deze twee lijken sprekend op elkaar. Ze zijn dan ook te onderscheiden door de hoek aan het begin van de snavel bij de keel. Dit moet kleiner dan 66 graden zijn. Ik heb op de foto een geodriehoek geplaatst, je kunt nu zien dat de hoek ongeveer 70 graden is, dus een “gewone” Aalscholver.

Foto's© tekst Theo Kompier