Roden: verkeersbesluiten gemeente Noordenveld
5.Apr.2021
VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het afsluiten voor doorgaand verkeer van de Hullenweg tussen de Hullenweg en de Kaatsweg door het realiseren van een rijbaanversmalling tussen huisnummers 8 en 10. De afsluiting wordt vooraf aangegeven met behulp van borden L8 en OB54. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 2 april 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Ceintuurbaan Zuid, nabij Rozenhof (meest noordelijke plek van de parkeerhaven) nabij huisnummer 88 te Roden door middel van het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 2 april 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 

Gemeente Noordenveld 6 april 2021