Gemeentepagina Noordenveld week 14
5.Apr.2021
Gemeentepagina week 14

 

VERGADERINGEN
Agendacommissie
Op woensdag 14 april vergadert de agendacommissie. De vergadering begint om 19.00 uur en is digitaal (via Teams). In deze vergadering komen de concept agenda’s van de vergaderingen van 28 april aan de orde. Vanaf 8 april is de agenda te vinden in het raadsinformatiesysteem: www.noordenveld.nl/gemeenteraad 
Presidium
Op woensdag 14 april vergadert het presidium vanaf 19.30 uur. Deze vergadering vindt digitaal plaats via Teams. De agenda vindt u vanaf 8 april in het raadsinformatiesysteem (zie hierboven). Beide vergaderingen kunt u meeluisteren via het raadsinformatiesysteem. Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl  of bellen met 050 – 50 27 222.
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl .

  

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere  voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Madelief 13 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;
- Geluklaan 12 te Roden, het vergroten van de woning;
- Haarveensedijk 2 te Foxwolde, het vergroten van de woning;
- Hoofdstraat 22 te Peize, het vergroten van de woning;
- Molenweg 16 te Roden, het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning.
Werken
- Hullenweg 1A te Roden, het aanleggen van een waterleiding;
- Drentseweg, kadastraal bekend Norg, sectie N, nummers 4005, 4004, 4504, 3266 en 3268, natuurontwikkeling Drentseweg.
Kappen
- Groningerweg 78 te Peize, het kappen van een kastanjeboom;
- Langeloerduinen te Norg kadastraal bekend Norg, sectie D, nummer 1848, het kappen van een boom.
Brandveilig gebruik
- Brink 24 te Roden, het brandveilig gebruiken van het pand.
Bouwen/Monument
- Brink 24 te Roden, het realiseren van een groepswoning in het hoofdgebouw en een bedrijfswoning in een bijgebouw.

  

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Brandveilig gebruik (n.a.v. de verleende ontwerpvergunning)

- Hoofdstraat 21 te Peize, het brandveilig gebruiken van het pand, 25 maart 2021.
Kappen
- Langeloerduinen 1 8 te Norg, het kappen van een eik, 30 maart 2021;
- Oosterduinen F 20 te Norg, het kappen van 4 fijnsparren, met herplantplicht, 25 maart 2021.
Bouwen
- Juffrouw Clewitsstraat 8 te Roden, het oprichten van een carport (legalisatie), 30 maart 2021;
- Bergakker 2 te Norg, het oprichten van een woning en het aanleggen van een uitrit, 26 maart 2021.
Bouwen geweigerd
- Hoofdstraat 36 te Roderwolde, het plaatsen van een hobbykas, 22 maart 2021.
Bouwen buiten behandeling gesteld
- Oosterduinen C 6 te Norg, het plaatsen van een dakkapel, 26 maart 2021.
Bouwen/Afwijking
- de Groeve 18 te Foxwolde, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, 25 maart 2021;
- Julianaplein 1 en 1A te Roden, het oprichten van een bedrijfspand met bovenwoning (vervangende nieuwbouw), 24 maart 2021;
- Molenweg 14 te Roden, het oprichten van een woning (vervangende nieuwbouw), 24 maart 2021.

 

Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.

Gemeente Noordenveld 6 april 2021