TONK aanvragers het slechtst af in Gemeente Noordenveld
5.Apr.2021
Door de Coronacrisis zijn er veel ondernemers die met een flink inkomensdaling te maken hebben. Indien ondernemers of flexwerkers door de crisis moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten (TONK) is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen bij de gemeente waar diegene ingeschreven staat.

 

Per gemeente is het erg verschillend hoe de TONK aangevraagd moet worden. Ook is er per gemeente een groot verschil welk inkomen de drempel is. In de gemeente Noordenveld is dat 1650 euro, terwijl dat in Tynaarlo of Assen het bedrag op 2500 euro is gesteld. De gemeente Westerkwartier heeft zelfs helemaal geen bedrag in de beleidsregels genoemd.

 

De gemeente Noordenveld heeft welles waar een bedrag van 500 euro per maand beschikbaar, maar dan moet er wel een woonlast tegenover staan van maximaal 30% van het inkomen. Ook mag er geen eigen vermogen zijn van meer dan 12590 euro. Dit eigen vermogen zit vaak in het pensioen van de ondernemer. Een gemeente als Stadskanaal of Veendam zetten dit bedrag op 62680 euro.

 

Inwoners zijn dus afhankelijk van hun eigen gemeente. De VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten) zegt dat de gemeenten ‘ruimhartig’ moeten zijn.

 

In de praktijk blijken de gemeenten het woord ‘ruimhartig’ dus verschillend op te vatten. Het beleid van de Gemeente Coevorden kan zomaar 6000 euro zijn over de periode van 6 maanden. Terwijl het gezin in Noordenveld maximaal 3000 euro kan aanvragen. Daarnaast is er in Coevorden geen inkomensdrempel en in Noordenveld dus maar 1650. Bron Officielebekendmakingen.nl

Martin van't Hof